Margonin Sport

Sport i rekreacja
w gminie Margonin

Margonin Sport - informacje o obiekcie

 1. Boisko przeznaczone jest do gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży społeczności lokalnej do 16 roku życia włącznie.
 2. Boisko czynne jest w następujących terminach, ustalonych na pory roku:
Okres wiosenny
01.04 - 30.05
Okres letni
01.06 – 31.08
Okres jesienny
01.09 – 31.10
PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE
(KONSERWACJA MURAWY)
PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE
(KONSERWACJA MURAWY)
PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE
(KONSERWACJA MURAWY)
WTOREK – NIECZYNNE
(KONSERWACJA MURAWY)
WTOREK – NIECZYNNE
(KONSERWACJA MURAWY)
WTOREK – NIECZYNNE
(KONSERWACJA MURAWY)
ŚRODA 14-20 ŚRODA 10-20 ŚRODA 14-18
CZWARTEK 14-20 CZWARTEK 10-20 CZWARTEK 14-18
PIĄTEK 14-20 PIĄTEK 10-20 PIĄTEK 14-18
SOBOTA 10-20 SOBOTA 10-20 SOBOTA 10-18
NIEDZIELA 10-20 NIEDZIELA 10-20 NIEDZIELA 10-18

W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o zamknięciu obiektu decyduje animator.

 1. Administratorem obiektu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.
 2. Korzystanie z boiska piłkarskiego jest bezpłatne.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  a) korzystania z boisk bez zgody animatora,
  b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  c) wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
  e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
  g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  j) wprowadzania zwierząt.
 4. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania podejmuje animator obiektu, który w zależności od sytuacji może:
  - nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  - nakazać opuszczenie terenu boiska,
  - wezwać Straż Miejską lub Policję.
 5. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za mienie pozostawione na obiekcie. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 6. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag animatora.