Margonin Sport

Sport i rekreacja
w gminie Margonin

Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim
W sezonie letnim kąpielisko jest czynne codziennie od godz. 10:00 do 18:00. Na plaży obecni są wykwalifikowani ratownicy, którzy dbają o porządek i bezpieczeństwo na kąpielisku.

Badania wody na kąpielisku w trakcie sezonu wykonywane są co 2 tygodnie. Gmina Margonin jako jedna z nielicznych oprócz wymaganych przez Państwową Inspekcję Sanitarną podstawowych badań wody przeprowadza również dodatkowe, niewymagane przepisami badania.