Margonin Sport

Sport i rekreacja
w gminie Margonin

Margonin Sport - informacje o obiekcie

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Administratorem kompleksu sportowego „ORLIK”jest Urząd Miasta i Gminy w Margoninie.
 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8:00-22:00.
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
 2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
 3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
 6. zaśmiecania,
 7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 9. wprowadzania zwierząt,
 10. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
 11. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 1. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
 2. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 3. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.
 6. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.