Margonin Sport

Sport i rekreacja
w gminie Margonin

Planowana jest rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie. Wstępną koncepcję przedstawiamy poniżej.